Bankszünnapok / Karbantartások


Tájékoztatók a bankszünnapok és tervezett karbantartásokhoz kapcsolódó bankszünnapok időpontjáról, valamint az érintett szolgáltatások köréről

Budapest, 2024.02.21.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy rendszerkarbantartás miatt 2024. március 3 2:00 – 5:00 óra közötti időszakban a következő szolgáltatás nem lesz elérhető:

 • A bankkártyához köthető internetes vásárlási kód (3D Secure Code) nem lesz elérhető, így a jelzett időszakban az internetes vásárlási kódot igénylő tranzakciók nem teljesülnek

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Üdvözlettel:

MagNet Bank Zrt.

//

Dear Customers!

We would like to inform our customers that due to system maintenance, the following service will be unavailable on 3 March 2024 between 2:00am and 5:00am:

 • The 3D Secure Code will be unavailable, so transactions requiring the 3D Secure Code will not be completed during this period

Thank you for your understanding and patience!

Yours sincerely,

MagNet Bank Zrt.

Budapest, 2024.01.21.

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy február 23.  22:00 -án és február 25. 04:00 időpontok között a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek rendszerkarbantartás miatt:

 • A beérkező AFR tranzakciók bankkártyával történő haladéktalan hozzáférése
 • A bankkártyás fizetést követően az egyenlegváltozás NetBank és NetBank applikációkban 

 Megértésüket és türelmüket köszönjük! 

Üdvözlettel, 

MagNet Bank

//

Dear Customer! 

We would like to inform you that the following services will be unavailable between 22:00 on 23 February and 04:00 on 25 February due to system maintenance:

 • Immediate access to incoming AFR transactions by credit card
 • Balance changes in NetBank and NetBank applications after payment by credit card

 Thank you for your understanding and patience! 

Best regards, 

MagNet Bank

 

Budapest, 2023.12.28.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy 2023. december 30. 00:01 és 2023. december 31. 23:59 időpontok között a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek rendszerkarbantartás miatt hosszabb, rövidebb ideig:

 • A beérkező azonnali átutalási tranzakciók bankkártyával történő haladéktalan hozzáférése.
 • A bankkártyás fizetést követően az egyenlegváltozás a MagNet NetBank és MobilBank rendszerekben.

Türelmét és megértését köszönjük!

MagNet Bank

Budapest, 2023.11.14.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a MagNet Bank 2023. december 14-én (csütörtöki munkanapon) és 2023. december 15-én (pénteki munkanapon) szervezetfejlesztés, továbbképzés tartása érdekében bankszünnapot tart.

2023. december 14-én egyes MagNet Bank bankfiókok rövidített nyitvatartási idővel üzemelnek. Ezen a napon az alábbi bankfiókok 13 órakor bezárnak, így a bankfiókban elérhető szolgáltatásaink nem lesznek elérhetőek 13 óra után. 

Érintett fiókok: 

Balatonfüredi fiók (8230 Balatonfüred, Arácsi út 16.)

Győri fiók (9022 Győr, Kisfaludy u. 44.)

Keszthelyi fiók (8360 Keszthely, Rákóczi út 3.)

Soproni Fiók (9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 19.)

Székesfehérvári fiók (8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14.)

Szombathelyi fiók (9700 Szombathely, Király u. 37.)

Veszprémi fiók (8200 Veszprém, Szabadság tér 8.)

2023. december 15-én a MagNet Bank bankfiókok és a MagNet VideoBank zárva lesznek, tehát az egyébként bankfiókban, a MagNet VideoBankon elérhető szolgáltatásainkat (pl. papír alapú fizetési megbízások, betétlekötés, készpénz műveletek, széfszolgáltatás, számlanyitás) nem tudja majd igénybe venni. 

Minden olyan banki szolgáltatás, amely nincs összefüggésben a bankfiókok illetve VideoBank nyitvatartási idejével, azok ezen a napon is zavartalanul működni fognak.

Tájékoztatjuk, hogy Telefonos Ügyfélszolgálatunk a bankszünnap ideje alatt is 0-24 órában elérhető lesz!

Az egyes szolgáltatások kiesésének pontos idejéről, és időtartamáról, valamint az egyes fizetési megbízások teljesítésének rendjéről részletes leírást a lap alján található csatolt dokumentumban talál.

Ezúton szeretnénk továbbá tájékoztatni, hogy 2023. december 24. 20:00 és 2023. december 25. 23:59 és 2024. január 19. 22:00 és 2024. január 21. 04:00 időpontok között a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek rendszerkarbantartás miatt:

A beérkező azonnali átutalási tranzakciók bankkártyával történő haladéktalan hozzáférése.

A bankkártyás fizetést követően az egyenlegváltozás a MagNet NetBank és MobilBank rendszerekben.

Türelmét és megértését köszönjük!

2023. november 14.

Üdvözlettel: 

MagNet Bank

//

Dear Customer!

We hereby inform you that MagNet Bank will observe a bank holiday on 14 December 2023 (Thursday) and 15 December 2023 (Friday) for the purpose of organizational development and training.

On 14 December 2023, certain MagNet Bank branches will operate with shortened opening hours. On this day, the following branches will close at 1pm, so our branch services will not be available after 1pm. 

Affected branches: 

Balatonfüred branch (8230 Balatonfüred, Arácsi út 16.)

Győr branch (9022 Győr, Kisfaludy u. 44.)

Keszthely branch (8360 Keszthely, Rákóczi út 3.)

Sopron Branch (9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 19.)

Székesfehérvár branch (8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14.)

Szombathely branch (9700 Szombathely, Király u. 37.)

Veszprém branch (8200 Veszprém, Szabadság tér 8.)

On 15 December 2023, MagNet Bank branches and MagNet VideoBank will be closed, so you will not be able to use the services that are otherwise available in branches and MagNet VideoBank (e.g. paper payment orders, deposit acceptance, cash transactions, safe deposit boxes, account opening). 

All banking services that are not related to the opening hours of the branches or VideoBank will continue to operate without interruption on this day.

Please be informed that our Telephone Customer Service will be available 0-24 hours during the bank holiday!

We would also like to inform you that between 20:00 on 24 December 2023 and 23:59 on 25 December 2023 and between 22:00 on 19 January 2024 and 04:00 on 21 January 2024, the following services will be unavailable due to system maintenance:

Immediate access to incoming instant transfer transactions by debit card.

Balance changes after payment by credit card in MagNet NetBank and MobilBank systems.

Thank you for your patience and understanding!

14 November 2023.

Best regards: 

MagNet Bank

 //

Tisztelt Ügyfelünk! 

Engedje meg, hogy ezúton tájékoztassuk a 2023. novemberi tervezett karbantartásokról: 

Az alábbi időpontokban a bankkártya szolgáltatásokat érintően rendszerkarbantartások történnek, amely az alábbi bankkártya szolgáltatások működését befolyásolja, és azokkal kapcsolatosan időleges szolgáltatás kiesések várhatóak. 

 • 2023. november 5-én 00:00 óra és 05:00 óra között,
 • 2023. november 12-én 00:00 óra és 05:00 óra között,
 • 2023. november 19-én 00:00 óra és 05:00 óra között

Érintett bankkártya szolgáltatások: 

 • ATM készpénzfelvétel belföldön
 • ATM készpénzfelvétel külföldön
 • POS terminálon történő készpénzfelvétel belföldön (Magyar Posta vagy egyéb belföldi bank)
 • POS terminálon történő készpénzfelvétel külföldön
 • POS terminálokon bankkártyás vásárlás
 • Bankkártyás Internetes vásárlás
 • Bankkártya letiltása NetBankon, MobilBankon keresztül
 • SMS szolgáltatás bankkártya használathoz kapcsolódóan

A tervezett karbantartások ideje alatt a bankkártya letiltása kizárólag a Bank Telefonos ügyfélszolgálatán keresztül lehetséges. 

A tervezett karbantartások a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286. § szerint bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek.

Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük! 

Üdvözlettel, 

MagNet Bank 

2023.10.05.

//

Dear Customers! 

Please allow us to inform you about the scheduled maintenance for November 2023: 

System maintenance will be carried out on the following dates affecting bank card services, which will affect the operation of the following bank card services and may result in temporary service outages. 

 • on 5 November 2023 between 00:00 and 05:00,
 • on 12 November 2023 between 00:00 and 05:00,
 • on 19 November 2023 between 00:00 and 05:00

Affected debit card services: 

 • ATM cash withdrawals domestically
 • ATM cash withdrawal abroad
 • ATM cash withdrawal at POS terminals in Hungary (Magyar Posta or other domestic bank)
 • POS terminal cash withdrawal abroad
 • POS terminals for debit card purchases
 • Internet purchases by debit card
 • Debit card blocking via NetBank, MobilBank
 • SMS service related to bank card use

During the planned maintenance, you can block your debit card only via the Bank's Call Centre. 

The planned maintenance is considered a bank holiday according to Article 286 of Act CCXXXVII of 2013 on Credit Institutions and Financial Enterprises, even if the services are only interrupted for a short period of time and not for a full day.

Thank you in advance for your understanding and patience. 

Yours sincerely, 

MagNet Bank 

2023.10.05.

//

Sehr geehrte KundInnen!

Bitte erlauben Sie uns, Sie über die geplanten Wartungsarbeiten im November 2023 zu informieren: 

An den folgenden Daten werden Systemwartungen durchgeführt, die die Bankkartenservices betreffen. Dies wird den Betrieb der folgenden Bankkartenservices beeinträchtigen und kann zu vorübergehenden Serviceausfällen führen. 

 • Am 5. November 2023 zwischen 00:00 und 05:00 Uhr,
 • am 12. November 2023 zwischen 00:00 und 05:00 Uhr,
 • 19. November 2023 zwischen 00:00 und 05:00 Uhr

Betroffene Kreditkartenservices: 

 • Bargeldabhebungen an Geldautomaten im Inland
 • Bargeldabhebungen an Geldautomaten im Ausland
 • Bargeldabhebung am Geldautomaten an POS-Terminals in Ungarn (Magyar Posta oder andere inländische Bank)
 • Bargeldabhebungen an POS-Terminals im Ausland
 • POS-Terminals für Käufe mit Debikarte
 • Internetkäufe mit Debitkarte
 • Sperrung von Debitkarten über NetBank, MobilBank
 • SMS-Service für die Verwendung von Bankkarten

Während der geplanten Wartungsarbeiten können Sie Ihre Debitkarte nur über das Call Center der Bank sperren lassen. 

Die geplanten Wartungsarbeiten gelten gemäß Artikel 286 des Gesetzes CCXXXVII von 2013 über Kreditinstitute und Finanzunternehmen als Bankfeiertag, auch wenn die Dienstleistungen nur für einen kurzen Zeitraum und nicht für einen ganzen Tag unterbrochen sind.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Geduld. 

Mit freundlichen Grüßen, 

MagNet Bank 

2023.10.05.

________________________

2023.07.27.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (továbbiakban: MagNet Bank) 2023. szeptember 22-én (pénteki munkanapon) szervezetfejlesztés, továbbképzés tartása érdekében bankszünnapot tart.

2023. szeptember 22-én a MagNet Bank bankfiókok és a MagNet VideoBank zárva lesznek, tehát az egyébként bankfiókban, a MagNet VideoBankon elérhető szolgáltatásainkat (pl. papír alapú fizetési megbízások, betétlekötés, készpénz műveletek, széfszolgáltatás, számlanyitás) nem tudja majd igénybe venni.

Minden olyan banki szolgáltatás, amely az egyébként szokásos munkaszüneti napokon is elérhető (pl. elérhető lesz a NetBank, MobilBank, azonnali átutalások jóváírása teljesül, azonnali átutalási megbízás megadható, készpénzfelvétel vagy vásárlás bankkártyával stb.), azok ezen a napon is zavartalanul működni fognak.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy Telefonos Ügyfélszolgálatunk a bankszünnap ideje alatt is 0-24 órában elérhető lesz!

NetBankon, MobilBankon fizetési megbízások, és betétekkel kapcsolatos műveletek rögzítésére a fentiek szerint a bankszünnapon is van lehetőség, de a megbízás benyújtásának napja (az azonnali átutalás kivételével) a következő munkanap, azaz 2023. szeptember 25. nap lesz.

Az egyes szolgáltatások kiesésének pontos idejéről, és időtartamáról, valamint az egyes fizetési megbízások teljesítésének rendjéről részletes leírást talál az oldal alján található vonatkozó tájékoztatónkban. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás bankfiókjainkban is kifüggesztésre kerül, nyitvatartási időben ott is megtekinthető.

Türelmét és megértését köszönjük!

Üdvözlettel:

MagNet Bank

//

Dear Customers!

We would like to inform you that MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (hereinafter referred to as MagNet Bank) will observe a bank holiday on 22 September 2023 (Friday) in order to conduct organisational development and training.

On 22 September 2023, MagNet Bank branches and MagNet VideoBank will be closed, so you will not be able to use our services (e.g. paper payment orders, deposit acceptance, cash transactions, safe deposit boxes, account opening), which are otherwise available in branches and MagNet VideoBank.

All banking services that are otherwise available on normal bank holidays (e.g. NetBank, MobilBank will be available, instant credit transfers will be credited, instant transfer orders can be given, cash withdrawals or purchases can be made with a debit card, etc.) will continue to operate without interruption on these days.

We would like to inform our customers that our Telephone Customer Service will be available 0-24 hours during the bank holidays!

It is also possible to record payment orders and deposit transactions on NetBank and MobilBank on the bank holiday as described above, but the day of submission of the order (except for immediate transfers) will be the next business day, i.e. 25 September 2023.

For a detailed description of the exact time and duration of each service outage, as well as the order of execution of each payment order, please see our relevant information note at the bottom of this page. The information will also be posted in our branches and can be consulted there during opening hours.

Thank you for your patience and understanding!
Best regards:
MagNet Bank

//

Sehr geehrte KundInnen!

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (im Folgenden MagNet Bank genannt) am 22. September 2023 (Freitag) einen Bankfeiertag einlegen wird, um Organisationsentwicklung und Schulungen durchzuführen.

Am 22. September 2023 werden die MagNet Bank Filialen und die MagNet VideoBank geschlossen, sodass Sie unsere Dienstleistungen (z.B. beleghafte Zahlungsaufträge, Einlagenannahme, Bargeldtransaktionen, Schließfächer, Kontoeröffnung), die sonst in den Filialen und der MagNet VideoBank zur Verfügung stehen, an diesem Tag nicht nutzen können.

Alle Bankdienstleistungen, die sonst an normalen Bankfeiertagen auch zur Verfügung stehen, werden an diesem Tag weiterhin ohne Unterbrechung funktionieren. (z. B. NetBank, MobilBank werden verfügbar sein, Sofortüberweisungen werden gutgeschrieben, Sofortüberweisungsaufträge können erteilt werden, Barabhebungen oder Einkäufe können mit einer Debitkarte getätigt werden usw.)

Wir möchten unsere KundInnen informieren, dass unser telefonischer Kundendienst während der Bankfeiertagen von 0-24 Uhr erreichbar wird!

Es ist auch möglich, Zahlungsaufträge und Einzahlungstransaktionen auf NetBank und MobilBank am Feiertag wie oben beschrieben zu erfassen, aber der Tag der Übermittlung des Auftrags (außer bei Sofortüberweisungen) ist der nächste Geschäftstag, der 25. September 2023.

Eine ausführliche Beschreibung des genauen Zeitpunkts und der Dauer des Ausfalls der einzelnen Dienstleistungen, sowie der Ablauf der Ausführung der einzelnen Zahlungsaufträge, finden Sie in unserem entsprechenden Informationsschreiben am Ende dieser Seite. Die Informationen werden auch in unseren Filialen ausgehängt und können dort während der Öffnungszeiten eingesehen werden.

Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis!
Mit freundlichen Grüßen:
MagNet Bank

__________________________________________________________________________________________

 

2023.04.11.

Tisztelt Ügyfeleink!

2023. május 12-én a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (továbbiakban: MagNet Bank) bankfiókjai szervezetfejlesztés, továbbképzés miatt rövidített nyitvatartással üzemelnek. Ezen a napon valamennyi MagNet Bank bankfiók, és MagNet VideoBank a pénteki napokra jellemző normál nyitvatartási rend szerinti 15 óra (VideoBank esetén 18 óra) helyett egységesen 11 órakor zárnak be.

A bankfiókban, illetve a MagNet VideoBankon elérhető szolgáltatásainkat (pl. papír alapú fizetési megbízások, betétlekötés, készpénz műveletek, széfszolgáltatás, számlanyitás) 2023. május 12-én ügyfeleink csak 11 óráig tudják igénybe venni.

Telefonos Ügyfélszolgálatunk ebben az időszakban is 0-24 órában elérhető lesz!

Továbbá, minden olyan banki szolgáltatás, amely a bankfióki nyitvatartás idejétől függetlenül elérhető, azok ezen a napon is zavartalanul működni fognak: NetBank, MobilBank elérhető lesz és azokon keresztül fizetési és egyéb megbízások adhatók, teljesülnek a jóváírások, és a bankkártyával végzett ATM készpénzfelvételek vagy bankkártyás vásárlások stb.

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286. § szerint a rövidített bankfióki nyitvatartás bankszünnapnak számít akkor is, ha a szolgáltatások nem egy teljes napig, csak rövidebb ideig szünetelnek.

Üdvözlettel:

MagNet Bank Zrt.

//

Dear Customers!

On 12 May 2023, the branches of MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (hereinafter referred to as MagNet Bank) will operate with shortened opening hours due to organisational development and training. On this day, all MagNet Bank branches and MagNet VideoBank will close at 11 a.m. instead of the normal opening hours of 3 p.m. (6 p.m. for VideoBank) on Fridays.

On 12. May 2023 our customers will be able to use our services available at the branches and MagNet VideoBank (e.g. paper payment orders, deposit taking, cash transactions, safe deposit boxes, account opening) only until 11 am.

Our Telephone Customer Service will be available during this period from 0-24 hours!

In addition, all banking services that are available regardless of the branch opening hours will continue to operate without interruption on this day: NetBank, MobilBank will be available and will be used to place payment and other orders, complete credit transfers and ATM cash withdrawals or purchases made with a debit card, etc.

According to Article 286 of Act No. CCXXXVII of 2013 on Credit Institutions and Financial Enterprises, shortened branch opening hours are considered a bank holiday even if services are not interrupted for a full day, but only for a shorter period.

Sincerely:

MagNet Bank Zrt.

//

Sehr geehrte KundInnen!

Am 12. Mai 2023 werden die Filialen der MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (im Folgenden MagNet Bank genannt) aufgrund von Organisationsentwicklung und Schulungen mit verkürzten Öffnungszeiten arbeiten. An diesem Tag schließen alle MagNet Bank-Filialen und die MagNet VideoBank um 11.00 Uhr anstelle der normalen Öffnungszeit von 15.00 Uhr (18.00 Uhr für die VideoBank) am Freitag.

Am 12. Mai 2023 können unsere Kunden unsere Dienstleistungen in den Filialen und der MagNet VideoBank (z.B. beleghafte Zahlungsaufträge, Einlagen, Bargeldtransaktionen, Bankschließfächer, Kontoeröffnung) nur bis 11 Uhr in Anspruch nehmen.

Unser Telefon-Kundenservice in dieser Zeit von 0-24 Uhr erreichbar sein wird!

Darüber hinaus werden alle Bankdienstleistungen, die unabhängig von den Öffnungszeiten der Filialen verfügbar sind, an diesem Tag ohne Unterbrechung weitergeführt: NetBank, MobilBank stehen zur Verfügung und können genutzt werden, um Zahlungs- und andere Aufträge zu erledigen, Überweisungen und Bargeldabhebungen am Geldautomaten vorzunehmen, oder Bankkarteeinkäfe zu tätigen, usw.

Gemäß Artikel 286 des Gesetzes Nr. CCXXXVII von 2013 über Kreditinstitute und Finanzunternehmen gelten verkürzte Öffnungszeiten von Filialen auch dann als Bankfeiertag, wenn die Dienstleistungen nicht für einen ganzen Tag, sondern nur für einen kürzeren Zeitraum unterbrochen sind.

Mit freundlichen Grüßen:

MagNet Bank Zrt.

 

__________________________________________________________________________________________

 

2023.03.28.

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy informatikai rendszereink karbantartása, frissítése miatt 2023. április 29. 22:00 és 2023. április 30. 02.00 óra között a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők:

 • MagNet NetBank és MagNet MobilBank
 • PSD2 API
 • Bank hivatalos weboldala (www.magnetbank.hu), és az azon keresztül elérhető szolgáltatások (pl. online számlanyitás)
 • Ebben az időszakban fizetési megbízás (közte azonnali átutalási megbízás) nem adható MagNet NetBankon és MagNet MobilBankon keresztül.
 • A Bank az azonnal átutalási megbízásokat fogadja ebben az időszakban is (nem kerülnek visszautasításra), de a beérkező azonnali átutalási tranzakcióval jóváírt összeg bankkártyával nem lesz haladéktalanul hozzáférhető.
 • A bankkártyás tranzakciók (ATM készpénzfelvétel, bankkártyás vásárlás) ebben az időszakban is teljesülni fognak, de fizetést követően az egyenlegváltozás a NetBankban illetve MobilBankban nem látszik.
 • A Telefonos Ügyfélszolgálat csökkentett funkcionalitást nyújt (általános információ nyújtás, bankkártya tiltás céljából lesz elérhető)

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Üdvözlettel:
MagNet Bank Zrt

//

Dear Customers!

We would like to inform you that due to the maintenance and updating of our IT systems, the following services will be unavailable between 22:00 on 29 April 2023 and 02:00 on 30 April 2023:

 • MagNet NetBank and MagNet MobilBank
 • PSD2 API
 • Bank's official website (www.magnetbank.hu) and the services available through it (e.g. online account opening)
 • During this period, no payment orders (including instant transfer orders) can be given via MagNet NetBank and MagNet MobilBank.
 • The Bank will still accept (not reject) immediate transfer orders during this period, but the amount credited by the incoming immediate transfer transaction will not be immediately available by credit card.
 • Credit card transactions (ATM cash withdrawals, credit card purchases) will also be processed during this period, but once paid, the balance change will not be visible in NetBank or MobilBank.
 • Telephone Customer Service will provide reduced functionality (general information, credit card blocking)

Thank you for your understanding and patience!
Yours sincerely:
MagNet Bank Zrt.

//

Sehr geehrte KundInnen!

Wir möchten Sie darüber informieren, dass aufgrund der Wartung und Aktualisierung unserer IT-Systeme die folgenden Dienstleistungen zwischen 22:00 Uhr am 29. April 2023 und 02:00 Uhr am 30. April 2023 nicht zur Verfügung stehen werden:

 • MagNet NetBank und MagNet MobilBank
 • PSD2-API
 • die offizielle Website der Bank (www.magnetbank.hu) und die darüber verfügbaren Dienstleistungen (z. B. Online-Kontoeröffnung)
 • Während dieses Zeitraums können über MagNet NetBank und MagNet MobilBank keine Zahlungsaufträge (einschließlich Sofortüberweisungsaufträge) erteilt werden.
 • Sofortige Überweisungsaufträge werden von der Bank in dieser Zeit weiterhin angenommen (nicht abgelehnt), jedoch ist der durch die eingehende Sofortüberweisung gutgeschriebene Betrag nicht sofort per Bankkarte verfügbar.
 • Bankkartentransaktionen (Bargeldabhebungen am Geldautomaten, Bankkartenkäufe) werden während dieser Zeit ebenfalls bearbeitet, aber nach der Zahlung ist die Änderung des Saldos in NetBank oder MobilBank nicht sichtbar.
 • Der telefonische Kundendienst bietet eingeschränkte Funktionen (allgemeine Informationen, Kartensperrung).

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld!
Mit freundlichen Grüßen:
MagNet Bank Zrt.

 

__________________________________________________________________________________________

 

2023.03.03.

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy külsős szolgáltatónk tervezett karbantartása miatt rövid, pár perces szolgáltatás-kiesések várható a Magnet Bank bankkártyáival végzett bármilyen (ATM, POS, online/internetes) tranzakció esetén az alábbi időszakokban:

Dátum / Date / Datum Időszak / Period / Zeitraum
 2023.03.12.  00:00 - 05:00 között
 2023.03.19.   00:00 - 05:00 között
 2023.03.26.   00:00 - 05:00 között
 2023.04.16.   00:00 - 05:00 között
 2023.04.23.   00:00 - 05:00 között
 2023.05.07.   00:00 - 05:00 között
 2023.05.14.   00:00 - 05:00 között
 2023.05.21.   00:00 - 05:00 között
 2023.06.11.   00:00 - 05:00 között
2023.06.18.  00:00 - 05:00 között
2023.06.25.  00:00 - 05:00 között

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Üdvözlettel:
MagNet Bank Zrt.

//

Dear Customers!

We would like to inform you that due to planned maintenance of our external service provider, short service interruptions of a few minutes are expected for any transactions (ATM, POS, online/internet) with Magnet Bank cards during the periods indicated in the table above:

Thank you for your understanding and patience!
Yours sincerely:
MagNet Bank Zrt.

//

Sehr geehrte KundInnen!

Wir möchten Sie darüber informieren, dass es aufgrund geplanter Wartungsarbeiten unseres externen Dienstleisters zu kurzen Serviceunterbrechungen von wenigen Minuten für alle Transaktionen (ATM, POS, Online/Internet) mit MagNet Bank Bankkarten während der in der obigen Tabelle genannten Zeiträume kommen werden.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld!
Mit freundlichen Grüßen:
MagNet Bank Zrt.

 

__________________________________________________________________________________________

 

UPDATE – ELHÁRULT 2023.03.01. 17:40

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jelzett hiba elhárult. Köszönjük türelmüket!

We inform our customers that the reported error has been resolved. Thank you for your patience!

Wir informieren unsere Kunden, dass der gemeldete Fehler gelöst wurde. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld!

--------

2023.03.01.

Tisztelt Ügyfeleink!

Technikai hiba miatt, a délután folyamán az IG2 csatornán érkező és küldendő HUF átutalásokban fennakadások tapasztalhatók, aminek következtében előfordulhat, hogy egyes tranzakciók nem teljesültek.

A hiba javításán a munkatársaink folyamatosan dolgoznak, a megoldásról tájékoztatni fogjuk Önöket itt a honlapon.

Megértésüket, türelmüket köszönjük!

MagNet Bank Zrt.

//

Dear Customers!

Due to a technical error, there may be a disruption in the HUF transfers coming and going through IG2 this afternoon, which may result in some transactions not being completed.

Our colleagues are continuously working on fixing the problem and we will inform you about the solution here on the website.

Thank you for your understanding and patience!

MagNet Bank Zrt.

//

Liebe KundInnen!

Aufgrund eines technischen Fehlers kann es heute Nachmittag zu einer Unterbrechung bei den HUF-Überweisungen durch IG2 kommen, was dazu führen kann, dass einige Transaktionen nicht abgeschlossen werden können.

Unsere Mitarbeiter arbeiten ununterbrochen an der Behebung des Problems und wir werden Sie hier auf der Website über die Lösung informieren.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld!

MagNet Bank Zrt.