Jogi nyilatkozat


Jogi nyilatkozat

Kérjük, hogy a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (továbbiakban: MagNet Bank) weboldalainak megtekintését megelőzően figyelmesen olvassa végig az alábbi nyilatkozatot.
A www.magnetbank.hu honlap (továbbiakban: Honlap) bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az alábbiakban közzétett feltételeket.


Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

 

Az internet biztonsága, a honlap használata

A Honlapot a látogató kizárólag saját felelősségére használhatja. Az interneten továbbított adatok tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, azok tartalma módosulhat, az adatok elveszhetnek.

A Honlapon megjelenő információk, adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, melyek időről-időre módosulhatnak. A MagNet Bank nem felel azok pontosságáért vagy teljes körűségéért. A MagNet Bank továbbá nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a Honlap, vagy annak valamely része használatával összefüggésben keletkeznek, továbbá a Honlap, vagy annak valamely része használatra alkalmatlansága miatt esetlegesen keletkező károkért, az üzemzavarból, vagy a Honlap vagy annak egy része tartalma illetéktelen megváltoztatásából, az általa esetlegesen hordozott vírusból, vagy más hasonló okból eredő károkért.

A Bank Honlapján nem kér személyes azonosító kódot (például: PIN kód), vagy bankkártya-adatot a látogatótól.

 

Szerzői jogok

A Honlapon található valamennyi információ, szöveg, ábra, letölthető dokumentum szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlap tartalmának akár részben, akár egészében történő, a személyes használatot meghaladó, vagy attól eltérő célú használata kizárólag a MagNet Bank előzetes, írásbeli engedélyével történhet meg.

 

Adatok megadása a honlapon a látogató részéről, személyes adatok kezelése

 

 A látogató a Honlapot személyes adatai megadása nélkül látogathatja, tanulmányozhatja annak tartalmát, a Honlapon található letölthető anyagokat letöltheti.

Amennyiben a látogató a  honlapon keresztül  személyes adatokat ad meg (akár a honlapon feltüntetett email címre történő üzenete továbbítása során), úgy önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Bank azokat célhoz kötötten, az Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint kezelje. Kérésére a Bank tájékozatást ad személyes adatai kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, törlését, vagy azok kezelésének korlátozását, élhet adathordozhatósághoz való jogával, tiltakozhat adatai kezelése ellen.

Fentiek szerinti hozzájárulását költség, korlátozás és indokolás nélkül jogosult bármikor visszavonni:

  • személyesen a MagNet Bank bármely bankfiókjában megtett nyilatkozatával;
  • elektronikus úton az info@magnetbank.hu címre küldött üzenetével;
  • postai úton, az 1376 Budapest, 62. Pf.: 86. címre küldött írásbeli rendelkezésével,
  • telefonon, a Bank ügyfélszolgálatán rögzített telefonvonalon keresztül.

Tájékoztattjuk, hogy a hozzájárulásának visszavonása esetén érintetti beazonosítása szükséges.

 A MagNet Bank Zrt. a személyes adatokat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-ei (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR)  továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb irányadó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően kezeli. További információkat az adatkezelésről a MagNet Bank Zrt. Adatkezelési Tájékoztatójában találhat.

Cookie-k használata

 Tájékozatjuk, hogy Honlapunk Cookie-kat ("Sütiket") használ. Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatást a https://www.magnetbank.hu/adatvedelem oldalon érhet el.

 

Impresszum

Szolgáltató: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Vezérigazgató: Salamon János Vezérigazgató
Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. sz.
Cégjegyzékvezető és Cégjegyzékszám: 01-10-046111
Adószám: 14413591-4-44