Felhívás ismételt ügyfél-átvilágítás elvégzése kapcsán


Ismételt ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos Felhívás
a Pénzmosási törvény módosítása okán

Tisztelt Ügyfeleink!

A pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pénzmosási törvény) 79.§-a alapján a MagNet Banknak – ahogy a többi hazai pénzintézetnek is – teljes körű ügyfél-átvilágítással kell rendelkeznie valamennyi ügyfeléről. A 2019.06.25.-én kihirdetett törvénymódosítás értelmében az ügyfél-átvilágítási kötelezettségnek 2019. 10. 31-ig kell eleget tenni.
 
A törvénymódosítással elfogadott halasztás – vagyis, hogy az ügyfél-átvilágítási kötelezettségnek nem 2019. június 26-ig, hanem csak 2019. október 31-ig kell eleget tenni – nem terjed ki azon ügyfeleink számláira, akik az elmúlt két évben (2017.06.26-tól) inaktívak voltak – vagyis a fizetési számlájuk terhére vagy javára két naptári évet elérő időtartam alatt megbízás teljesítésére nem került sor.

A törvényi előírással összhangban a MagNet Bank Zrt. az elmúlt két évben inaktív ügyfeleinek számláit 2019.06.27-ével zárolta. Azon Ügyfeleinknek, akik az elmúlt 2 évben forgalmaztak, nem került számlájuk zárolásra, de az ügyfél-átvilágítási kötelezettség továbbra is érintheti őket.

Ezért kérjük figyelmesen olvassa el a további tájékoztatást!

A MagNet Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) korábbi ügyfél azonosítási folyamatainak köszönhetően továbbra sem általános érvényű az ügyfelek nyilatkozási kötelessége. A mostani, 2019.10.31-ig kötelezően elvégzendő banki adategyeztetésben azon lakossági és egyéni vállalkozó ügyfeleink közül, akik üzleti kapcsolatot Bankunkkal 2017.06.26. előtt létesítettek, csak azok érintettek,

- akik azonosítása korábban (2017.06.26. előtt) Magyarországon kiállított azonosító okmánnyal történt és a Pénzmosási törvény 4.§- a értelmében kiemelt közszereplőnek minősülnek;
- akik azonosítása korábban (2017.06.26 előtt) nem Magyarországon kiállított azonosító okmánnyal történt.

Vállalati ügyfeleinket, akik üzleti kapcsolatot Bankunkkal 2017.06.26. előtt létesítettek teljes körűen érinti a mostani kötelező banki adategyeztetés.

Bankunk a kötelező banki adategyeztetésben érintett ügyfeleit számos csatornán keresztül – ideértve a személyre szóló leveleket is - folyamatosan tájékoztatta a pontos teendőikről, és az elmulasztás jogkövetkezményeiről. A fent említett törvénymódosítás értelmében a Bankunk azon ügyfeleit, akiknél még nem vagy nem teljeskörűen történt meg a szükséges adategyeztetés ismételten felhívta – levélben és NetBankon keresztül is – az ügyfél-átvilágítási kötelezettségre.

Azon inaktív ügyfeleink számlái, akik a felhívások ellenére nem tettek eleget a kötelező banki adat-egyeztetésnek, 2019.06.27.-én zárolásra kerültek. Azon aktív ügyfeleink fizetési számlái, akik a felhí-vások ellenére továbbra sem tesznek eleget a kötelező banki adategyeztetésnek, 2019.11.01.-én zárolásra kerülnek. Ez azt jelenti, hogy az érintett fizetési számlákon / bankszámlákon / csak korlátozottan hajtható végre fizetési művelet.  A korlátozások közül az érintett ügyfelek számára a legfontosabb, hogy nem adhatnak be terhelési megbízást az adott bankszámlákra, valamint a kapcsolódó bank-kártyákat fizetési műveletre nem használhatják.

Az érintett ügyfeleknek személyesen – meghatalmazásra ebben az esetben nincs lehetőség – fel kell keresniük bankfiókjaink egyikét adatainak és nyilatkozatainak frissítése végett, valamint a jogszabályban előírt dokumentumok bemutatása céljából. Az esetlegesen zárolt bankszámlák feloldása csak az adategyeztetés elvégzést követően lehetséges!

Vállalati ügyfeleink esetében a bemutatandó dokumentumok köre és a szükséges nyilatkozatok:

- a bemutatandó dokumentumok köre:
- 30 napnál nem régebbi, közhiteles nyilvántartásba vételt igazoló hatósági dokumentum (továbbá aktuális létesítő okirat a teljes körű ellenőrzés érdekében),
- a képviseletre jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája,
- a képviseletre jogosult személy személyazonosító okmányai,
- a vállalati pénzforgalmi számla felett rendelkező személy(ek) személyazonosító okmányai.
- a szükséges nyilatkozatok:
- a képviseletre jogosult személy részéről: a vállalati ügyfél tényleges tulajdonosáról, továbbá arról, ő maga kiemelt közszereplőnek minősül-e és ha igen, miért,
- a vállalati pénzforgalmi számla felett rendelkező személy(ek) részéről: ő maga kiemelt közszereplőnek minősül-e és ha igen, miért.

Lakossági / egyéni vállalkozó ügyfeleink (a számlatulajdonoson kívül ideértve a fizetési számla felett rendelkező személy(eke)t, továbbá a társkártyabirtokosokat is) esetében a bemutatandó dokumentumok köre és a szükséges nyilatkozatok:

- bemutatandó dokumentumok köre:
a) magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas, érvényes hatósági igazolvány (személyi igazolvány vagy (fényképes) útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
b) külföldi állampolgár esetén érvényes (fényképes) úti okmány vagy személyazonosító igazolványát, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány,

- szükséges nyilatkozatok:
- a számlatulajdonos és a fizetési számla felett rendelkező személy(ek) részéről: kiemelt közszereplőnek minősül-e és ha igen, miért.

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy amennyiben okmányában szereplő adataiban, vagy a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történik, akkor azt a Pénzmosási törvény alapján 5 munkanapon belül köteles bejelenteni Bankunknál – személyesen bármely bankfiókunkban.

Az elfogadható azonosító okmányok köre megtekinthető bővebben Bankunk honlapján a https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/hasznos menüpont alatti „Számlanyitási dokumentumok” tájékoztatójában, vagy bármely bankfiókunkban.

A jogszabályi előírásból fakadó fenti kellemetlenségért szíves elnézését kérjük, együttműködését előre is nagyon köszönjük!

Tisztelettel:
MagNet Bank Zrt.