Felhívás ismételt ügyfél-átvilágítás elvégzése kapcsán

 

Tisztelt Ügyfeleink!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pénzmosási törvény) 79.§-a alapján a MagNet Banknak – ahogy a többi hazai pénzintézetnek is – legkésőbb 2019. június 26. napjáig újra kell azonosítania ügyfeleit, különben a fenti határidőt követően mindazok banki megbízásait nem teljesítheti, akiknél az adategyeztetés nem történt meg.

Amennyiben Ön vállalati ügyfelünk, és üzleti kapcsolatot Bankunkkal 2017.06.26. előtt létesített, arra kérjük, hogy legkésőbb 2019. június 26-ig keresse fel személyesen bankfiókjaink egyikét adatainak és nyilatkozatainak frissítése, valamint a jogszabályban előírt dokumentumok bemutatása céljából.

Bemutatandó dokumentumok:

-          30 napnál nem régebbi, közhiteles nyilvántartásba vételt igazoló hatósági dokumentum (továbbá aktuális létesítő okirat a teljes körű ellenőrzés érdekében),

-          a képviseletre jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája,

-          a képviseletre jogosult személy személyazonosító okmányai,

-          a vállalati pénzforgalmi számla felett rendelkező személy(ek) személyazonosító okmányai.

Szükséges nyilatkozatok:

-       a képviseletre jogosult személy részéről: a vállalati ügyfél tényleges tulajdonosáról, továbbá arról, ő maga kiemelt közszereplőnek minősül-e és ha igen, miért,

-       a vállalati pénzforgalmi számla felett rendelkező személy(ek) részéről: ő maga kiemelt közszereplőnek minősül-e és ha igen, miért.

Meghatalmazás elfogadására, sajnos, ebben az esetben nincs lehetőségünk.

Amennyiben nem keresi fel bankfiókunkat, akkor 2019. június 26. napja után sajnos nem tudjuk banki megbízásait teljesíteni.

Magánszemély ügyfeleink esetén a Bank egyenként értesíti az érintetteket, ha szükségessé válik a személyes adategyeztetés.

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy amennyiben okmányában szereplő adataiban, vagy a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történik, akkor azt a Pénzmosási törvény alapján 5 munkanapon belül köteles bejelenteni Bankunknál – személyesen bármely bankfiókunkban.

Az elfogadható azonosító okmányok köre megtekinthető bővebben Bankunk honlapján a https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/hasznos menüpont alatti „Számlanyitási dokumentumok” tájékoztatójában, vagy bármely bankfiókunkban.

A további részleteket az alább letölthető pdf dokumentum tartalmazza. 

A jogszabályi előírásból fakadó fenti kellemetlenségért szíves elnézését kérjük, együttműködését előre is nagyon köszönjük!

Tisztelettel: 

 MagNet Bank Zrt.