Tájékoztató a hitelszerződés állományátruházásáról

A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. állományátruházás útján a Sopron Bank Burgenland Zrt. egy meghatározott hitelállományát szerezte meg, ebből kifolyólag a MagNet Bank a Sopron Banknál jegyzett hitelek/kölcsönszerződések átruházásra kerülnek.

Ez azt jelenti, hogy a hitelek/kölcsönszerződések átruházásának fordulónapjától, azaz 2022. június 30-tól - kezdve a szerződésekbe hitelezőként a MagNet Bank Zrt. lép be, és ettől a naptól kezdve a Sopron Bank ügyfelei a MagNet Bank ügyfeleivé válnak, a hiteleket/kölcsönszerződéseket a MagNet Bank Zrt. fogja kezelni.

 A Szerződés átruházásával egyidejűleg, az Átruházás napjával a MagNet Bank Zrt.-re szállnak át:

‣ a Szerződést biztosító megállapodásokból eredő jogok és kötelezettségek: így különösen a zálogjogi, a kezességi, az óvadéki, a biztosítékként alkalmazott opciós, engedményezési és garancia szerződésekből eredők jogok és kötelezettségek.

‣ a Sopron Bank Burgenland Zrt.-t az átruházást megelőzően megillető adatigénylési, ellenőrzési jogosultságok 

‣ a szerződésekhez kapcsolódó, biztosítéki céllal létesített biztosítási és egyéb jogviszonyból eredő követeléseket engedményező szerződések és kedvezményezetti pozíciók is.

Mit jelent az állományátruházás Rád nézve?

Amennyiben a Sopron Banknál van élő hitelszerződésed, úgy ezekre számíthatsz az Átruházás előtti időszakban és az Átruházás napjától azaz 2022. június 30-tól:
 1. 1

  Az Átruházás időpontjáig változik bármilyen kölcsönszerződésemmel kapcsolatos kondíció (például előtörlesztés, szerződésmódosítás)?

  Az előtörlesztésre, vagy szerződésmódosításra vonatkozó kérelmek kezelésére és befogadására vonatkozó szabályok az Átruházás napjáig a normál ügymenettől nem térnek el.

 2. 2

  Mit kell tennem, ha kézhez kaptam a kölcsönszerződés átruházásával kapcsolatos tájékoztató levelet?

  Semmi teendőd nincs addig, amíg a Szerződés átruházásának megtörténtéről szóló értesítést és teljesítési utasítást kézhez nem kapod. 

 3. 3

  Van az Átruházásnak rám nézve bármilyen költsége? 

  Nem. Semmilyen, az átruházás következtében felmerülő költség, díj Rád át nem hárítható.

 1. 4

  Változnak a szerződési feltételek az Átruházás időpontja után?  

  Igen, pár dolog változni fog, amelyről a következő blokkban olvashatsz részletesebben.  A szerződésállomány-átruházással összefüggésben, az egyes szerződési feltételek – a következő blokkban részletezett módosulásokon túlmenően - az Átruházás időpontját követően nem módosulnak. 

 2. 5

  Az Átruházás után drágább lesz a hitelem? 

  Nem. A Szerződésedből eredő kötelezettségeid az átruházás folytán nem válnak kedvezőtlenebbé. 

 3. 6

  Az Átruházás után melyik banknak kell fizetnem a törlesztőrészleteimet? 

  A törlesztési és minden más szerződéses kötelezettségeidet a MagNet Bank Zrt. részére fogod teljesíteni. 

Bankszünnapokkal kapcsolatos tudnivalók

Amennyiben a Sopron Banknál van hiteled, ezekre figyelj:
 1. 1

  Tekintettel arra, hogy a hitelszerződéssel egyidejűleg a fizetési számla vezetésére létrejött pénzforgalmi keretszerződés is átruházásra fog kerülni, és a fizetési számla száma nem fog változni, ezért 2022. június 30. napot követően az adósoknak változatlanul ezen a bankszámlán kell elhelyezni a hitelszerződés alapján esedékes törlesztőrészleteket, és a Magnet Bank is a megszokott módon innen fogja beszedni a tartozását.

 2. 2

  Amennyiben olyan hitelszerződéssel rendelkezel, amelynek a törlesztési esedékessége 2022. június 30-án van, akkor a Sopron Bank június 30-án még beszedi a törlesztés összegét, de az ehhez szükséges fedezetet Neked 2022. június 29-ig szükséges elhelyezni. 

 1. 3

  A pénzforgalom tekintetében a Sopron Bank 2022. június 30-án bankszünnapot tart, így aznap a számlákon jóváírások nem fognak teljesülni, törlesztésre már nem lesz lehetőség, ha június 30-án próbálsz meg utalni a törlesztési számládra. 

 2. 4

  A hitelhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti életbiztosítások továbbra is érvényesek a korábbi feltételek szerint. 

Ezek a dolgok módosulnak

Ezen a ponton szeretnénk tájékoztatni a szerződési feltételek szerződésállomány átruházásával összefüggő alábbi módosításokról:
 1. 1

  azon kölcsönszerződések esetében, ahol a törlesztőrészletek megfizetése a hónap 29., 30. vagy 31. napján esedékes, az állományátruházást követően a törlesztés napja a hónap 28. napjára módosul. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő munkanap lesz a törlesztés napja.

  Kérjük, hogy a fentiekre legyél figyelemmel annak érdekében, hogy a törlesztésedhez szükséges fedezet a megfelelő határidőben rendelkezésre álljon. 

 2. 2

  azon kölcsönszerződések esetében, ahol a rendelkezésre tartási díj megfizetése a hónap 29., 30. vagy 31. napján esedékes, az állományátruházást követően a díj megfizetésének esedékessége a hónap 28. napjára módosul. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő munkanap lesz az esedékesség napja.

 1. 3

  azon vállalati hitelszerződések esetén, ahol a rendelkezésre tartási jutalék mértéke a rendelkezésre tartási időszak hosszától függően sávosan kerül meghatározásra, a rendelkezésre tartási jutalék mértéke akként módosul, hogy ezen szerződések esetében a rendelkezésre tartási jutalék mértéke az Átruházás napját követően egységesen évi 0,50%, függetlenül a rendelkezésre tartási időszak hosszától.

  Ez számodra egy kedvező változás, hiszen a MagNet Bank Zrt. nem kívánja érvényesíteni a rendelkezésre tartási idő hosszától függően az ennél magasabb összegű rendelkezésre tartási jutalékot. 

 2. 4

  Az Átruházás Napját követően a MagNet Bank Zrt. fogja teljesíteni valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget. A Bank a kötelező tájékoztatásokon felül automatikusan további rendszeres tájékoztatóleveleket nem kíván küldeni a fennálló tartozásodról, a törlesztési kötelezettségedről. Természetesen amennyiben bármikor információra van szükséged a hiteleddel kapcsolatban, abban az esetben kollégáink készséggel állnak rendelkezésedre.

Az Átruházás után

A Szerződéssel egyidejűleg a Sopron Bank Burgenland Zrt. és közted létrejött pénzforgalmi keretszerződés és fizetési számla is átruházásra fog kerülni. 

Az átruházást követően a bankszámla számod változatlan marad, azzal a különbséggel, hogy a Sopron Bank Burgenland Zrt –nél vezetett bankszámládat az Átruházás napjától kezdődően a MagNet Bank Zrt. fogja vezetni. Ezen átruházás részleteiről külön tájékoztató levelet küldünk Neked. 

Az Átruházás napját követően változatlanul ezen a bankszámlán kell elhelyezned a Szerződés alapján esedékes törlesztőrészleteket, és a Magnet Bank Zrt. is – az általad megszokott módon - innen fogja beszedni a tartozást. 

Az átruházás időpontját követően legkésőbb 15 munkanapon belül a MagNet Bank Zrt. tájékoztatni fog a további részletekről.

Kölcsönszerződés felmondásával kapcsolatos kérdések

 1. 1

  Felmondhatom a Sopron Bankkal kötött kölcsönszerződésemet?

  Igen. Az Átruházás napjáig (azaz 2022. június 30. napjáig) jogosult vagy a Szerződést díjmentesen írásban felmondani, ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az átruházás tényét tudomásul vetted.

 2. 2

  Hogyan mondhatom fel a kölcsönszerződésemet? 

  A felmondást a Sopron Bank Burgenland Zrt. székhely címére (9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 19.) címezve postai úton küldheted meg vagy személyesen adhatod át a Sopron Bank Burgenland Zrt. székhelyén, bármely Sopron Bank bankfiókban

 3. 3

  Mit kell a felmondó levélben megírnom? 

  A levélben tüntesd fel a felmondás tényét, a felmondásra kerülő szerződése számát, valamint nevedet, születési nevedet, édesanyád születési nevét, születési helyedet és idejét, valamint állandó lakcímedet. A felmondást bármely írásos formában elkészítheted a fent megjelölt tartalommal. Az aláírások mellett, kérjük, tüntesd fel olvashatóan a Szerződés adósának nevét is, valamint magánszemélyek esetén legalább két tanúval lásd el a felmondási kérelmet. A tanúknál a nevet, lakcímet is add meg az aláírásuk mellett. Amennyiben azonosító adataidban időközben változás következett volna, kérjük, hogy azt az általános szabályok szerint jelentsd le és igazold azt a Bank részére.

   

 1. 4

  Mi a kölcsönszerződés felmondásának következménye? 

  A Szerződés felmondása esetén a fennálló kötelezettségeid törlesztése egy összegben esedékessé válik, melyet legkésőbb a felmondási idő utolsó napjáig kell teljesítened. 

 2. 5

  Mi történik, ha nem tudom egy összegben teljesíteni a felmondási kérelem beadása után a végtörlesztést? 

  Ha a felmondási idő lejártával nem teljesítetted az egyösszegű törlesztési kötelezettségedet, vagy a felmondási idő a Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett napot követő időszakra esik, ebben az esetben a Szerződésed átruházásra kerül a MagNet Bank Zrt. részére. 

 3. 6

  A felmondási idő lejártával is felmondhatom a kölcsönszerződésemet?

  Igen. Ezt követően is gyakorolhatod a felmondás jogát, azonban azt már csak a MagNet Bank Üzletszabályzatban meghatározott feltételek szerint tudod végrehajtani.  

Nem találtál meg minden választ?

Az átruházást megelőzően a Szerződésed kezelésével kapcsolatban változatlanul a Sopron Bank Burgenland Zrt. alábbi elérhetőségein keresztül tájékozódhatsz és kérhetsz további felvilágosítást:

személyesen a Sopron Bank bankfiókjaiban, vagy telefonon a Sopron Bank bankfiókokhoz rendelt telefonszámon.

Az Átruházás után mi MagNet-esek állunk rendelkezésedre, kérdezz bátran!

Kérj visszahívást, vagy hívd telefonos Ügyfélszolgálatunkat.

Telefon: +36/1 428 88 88 mindennap 0-24