Általános Üzleti Feltételek, Üzletszabályzatok, Általános Szerződési Feltételek

AKTUÁLIS TÁJÉKOZTATÓK
KORÁBBI TÁJÉKOZTATÓK

 

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

Hatályos verzió

Hatályba lépésre vár
Archív

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK MELLÉKLETEI

 

1.sz ÁÜF melléklet - kiszervezett tevékenységek köréről és azok végzőiről

2.sz. ÁÜF melléklet - Panaszkezelési Szabályzat

 

 

HITELEZÉSI ÜZLETÁG

Üzletszabályzat a fogyasztónak nyújtott hitel általános szerződési feltételeiről

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

Üzletszabályzat a vállalkozások részére nyújtott hitel általános szerződési feltételeiről

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

Üzletszabályzat a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

ZÁLOGÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK

 
Üzletszabályzat a kézizálogkölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről c. üzletszabályzathoz tartozó külön szerkesztett melléklet:

1. sz. melléklet kiemelt közvetítők jegyzéke -külön szerkesztett

2. sz. melléklet: zálogjegy minta

 

 

FAKTORING ÜZLETÁG

A Faktoring Üzletág Üzletszabályzata

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

 

 PÉNZFORGALMI ÜZLETÁG

A Pénzforgalmi Üzletág Üzletszabályzata

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei {Számlavezetés}

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

A Mastercard Bankkártyákra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

SZÉFSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁG

A Széfszolgáltatási Üzletág Üzletszabályzata

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

MENTOR-SZFÉRA PLUSZ PROGRAM

Mentor-Szféra Plusz Program Általános Szerződési Feltételei

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

 

 

 

A BANCO POPOLARE HUNGARY BANK ÜZLETSZABÁLYZATAI

 

A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelésekhez kapcsolódó Üzletszabályzatok.

Általanos Üzletszabályzat

Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat

 

A KORONA KREDIT ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATAI

 

2016. május 3-tól a Korona Kredit Zrt.-t új tulajdonosa a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. A két pénzügyi intézmény a tulajdonváltozást követően szoros együttműködést kezdett az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások területén. Ennek részeként, 2016.06.30-ai értéknappal a Korona Kredit Zrt. a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-re ruházta át a hitel és pénzkölcsön nyújtás körében kötött teljes szerződésállományát.

Lakossági hitelezési üzletszabályzat

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

Vállalati hitelezési üzletszabályzat

Tájékoztatás kapcsolódó biztosításról

  

Az UCB INGATLANHITEL ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

 

 Az UCB a jelzálogjoggal biztosított Budget-fix törlesztési típusú kölcsönszerződéseinek alapján fennálló szerződéses pozícióját (teljes tartozás és járuléka erejéig fennálló jogait, követeléseit és kötelezettségeit, minden biztosítékkal együtt) - a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-114/2018. számú határozatával – 2018. április 27. napjával szerződésállomány-átruházás útján átruházta a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-re (továbbiakban: MagNet Bank).

 

Hatályos