Általános Üzleti Feltételek, Üzletszabályzatok, Általános Szerződési Feltételek

 

 

AKTUÁLIS TÁJÉKOZTATÓK
KORÁBBI TÁJÉKOZTATÓK

 

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

Hatályos verzió

Hatályba lépésre vár

Archív

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK MELLÉKLETEI

 

 

1.sz ÁÜF melléklet - kiszervezett tevékenységek köréről és azok végzőiről

Archív

2.sz. ÁÜF melléklet - Panaszkezelési Szabályzat

Archív

3. sz. ÁÜF melléklet - Adatkezelési tájékoztató

Archív

Hatályba lépésre váró mellékletek

 

HITELEZÉSI ÜZLETÁG

Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzat

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

Kézizálog Kölcsön Üzletszabályzat

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

ZÁLOGÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK

 
A Kézizálog Kölcsön Üzletszabályzathoz  tartozó külön szerkesztett melléklet:

1. sz. melléklet kiemelt közvetítők jegyzéke -külön szerkesztett

2. sz. melléklet: zálogjegy minta - közvetítős 

3.sz. melléklet: zálogjegy minta - sajátjogú

 

PÉNZVÁLTÁSI ÜZLETÁG

Hatályos verzió

Hatályba lépésre vár

Archív

PÉNZVÁLTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

Hatályos verzió

Hatályba lépésre vár

Archív

 PÉNZFORGALMI ÉS BETÉT ÜZLETÁG

Pénzforgalmi Üzletszabályzat

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív 

Bankkártyákra Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

A Mobilfizetési szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

 

Az Elektronikus Azonosítást Igénylő Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

 

SZÉFSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁG

Széfszolgáltatásra Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

MENTOR-SZFÉRA PLUSZ PROGRAM

Mentor-Szféra Plusz Program Általános Szerződési Feltételei

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

 

 

 

A BANCO POPOLARE HUNGARY BANK ÜZLETSZABÁLYZATAI

 

A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelésekhez kapcsolódó Üzletszabályzatok.

Általanos Üzletszabályzat

Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

Tájékoztatás kapcsolódó biztosításról

Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat

 

 

A SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATAI

2022. február 15-től a Sopron Bank Burgenland Zrt. új tulajdonosa a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 2022.06.30-i dátummal a Sopron Bank Burgenland Zrt. a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-re ruházta át a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-258/2022. és H-EN-I-362/2022. számú határozataiban foglalt engedélye alapján hitel/kölcsönszerződés állományának meghatározott részét, valamint a betétállományát és pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés állományát. A betétállomány és pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés állomány átruházására a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 17. §,  a hitel/kölcsönszerződések átruházására pedig a Hpt. 17/A. §-a alapján került sor.

 Általános Szerződési Feltételek mellékletei 

Módosuló üzletszabályzatok

Hatályos verzió

Hatályba lépésre vár

Archív 

 

A KORONA KREDIT ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATAI

 

2016. május 3-tól a Korona Kredit Zrt.-t új tulajdonosa a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. A két pénzügyi intézmény a tulajdonváltozást követően szoros együttműködést kezdett az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások területén. Ennek részeként, 2016.06.30-ai értéknappal a Korona Kredit Zrt. a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-re ruházta át a hitel és pénzkölcsön nyújtás körében kötött teljes szerződésállományát.

Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

Hatályos verzió
Hatályba lépésre vár
Archív

Tájékoztatás kapcsolódó biztosításról


Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat

Archív

 

 

Az UCB INGATLANHITEL ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

 

 Az UCB a jelzálogjoggal biztosított Budget-fix törlesztési típusú kölcsönszerződéseinek alapján fennálló szerződéses pozícióját (teljes tartozás és járuléka erejéig fennálló jogait, követeléseit és kötelezettségeit, minden biztosítékkal együtt) - a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-114/2018. számú határozatával – 2018. április 27. napjával szerződésállomány-átruházás útján átruházta a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-re (továbbiakban: MagNet Bank).

Hatályos

Hatályba lépésre vár

Archív

 

Tájékoztatás kapcsolódó biztosításról

 

 

 

Mobilbank adatvédelmi tájékoztató