Változó kamatozású lakossági jelzáloghitelek fixre váltásáról

Ha Önnek változó kamatozású jelzáloghitele van a MagNet Banknál, érdemes átgondolnia, hogy a hosszú évek könnyebb tervezhetősége érdekében fix kamatozásúra cserélje jelenlegi hitelét. A Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére a bankok, így a MagNet Bank is segítőkezet nyújtanak előzetes, konkrét, lényegében személyre szabott információkkal, tényekkel és számításokkal ahhoz, hogy a változóról fixáltra való átszerződés lehetőségét és feltételeit Ön jól átgondolhassa. 

 

A változó kamatozású jelzáloghitelek kamatkockázatáról további információkat talál a Magyar Nemzeti Bank alábbi weboldalán: 

www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-kamatkockazatrol.pdf

 

Mit jelent a fix kamatozás?

A fixált kamatozás hosszú kamatperiódusú, azaz évekre meghatározott kamatozású, átlátható és kiszámítható szerződést jelent. A MagNet Banknál Ön 5 vagy 10 évre tudja fixálni a jelzáloghitel szerződésének kamatát. Ön a fixálás teljes időszakára (azaz választásának megfelelően 5 vagy 10 évig) biztosan tudja, hogy törlesztőrészlete nincs kitéve a piaci kamatváltozások hatásának. Ha viszont Önnek változó kamatozású a jelzáloghitele, akkor a törlesztőrészlete is változik a kamatok alakulásával. Ez történhet három vagy hat havonta, esetleg évente, de az biztos, hogy hosszabb távra nem láthatók előre a kamat és így a törlesztőrészlet változásai.

Miért változnak a kamatok?

A kamatok alakulását nemzeti és nemzetközi gazdasági, inflációs, kereskedelmi és politikai folyamatok egyaránt befolyásolhatják. Mivel a világ gazdasági rendszere nagyon összetett, ezért valószínűsíteni sok mindent lehet, de előre látni, hogy egyes események, folyamatok hogyan fogják befolyásolni a jegybanki alapkamatokat, az valójában lehetetlen. A jegybanki alapkamat változásai pedig kikényszerítik a kereskedelmi bankok kamatlépéseit, amelyek már közvetlenül érintik a lakáshitelek kamatát, így a havi törlesztőrészleteket is.

Mit kell tennem, hogy fix kamatozásúra cseréljem lakáshitelem?

Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatást, illetve figyelje fokozottan a MagNet Banktól érkező levelet, küldeményt, és olvassa át figyelmesen, alaposan az abban foglaltakat.

Honnan tudhatom, hogy én kapok-e levelet a MagNet Banktól?

A Magyar Nemzeti Bank ajánlásában tette közzé, hogy a Bankoknak kiket kell megkeresnie a kamat fixálására vonatkozó ajánlatával. 

Az első tájékoztatási körben érintett szerződések:

• 2015. február 1. napja előtt kötött

• változó kamatozású, (minden olyan szerződés, amely referencia-kamatlábhoz – MagNet Banknál jellemzően 3 vagy 6 hónapos BUBOR-hoz - kötött kamatozású)

• 2019.04.16-án 15 évet meghaladó hátralévő futamidejű

• fennálló

• forint

• jelzáloghitel-szerződéssel rendelkező fogyasztók, akik

• késedelem nélkül törlesztenek, vagy legfeljebb 90 napos a késedelem mértéke

• kölcsönszerződéshez nem kapcsolódik állami kamattámogatás

• nem gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés

• nem olyan átmeneti időszakra szóló fizetéskönnyítést jelentő konstrukcióban lévő szerződés, ahol a fizetéskönnyítési időszak lejárata 2019. szeptember 30. utáni.

A Bank ezt követően évente minden év január 31-ig értesíti a tájékoztató kiküldését  megelőző  év  december  31-én  legalább 10  éves  hátralévő  futamidejű fenti feltételeknek megfelelő szerződéssel rendelkező Adósokat.

Mikor várhatom, hogy a személyre szabott tájékoztatást kézhez kapom?

Legkorábban várhatóan valamikor 2019. júliusban, de legkésőbb 2019. szeptember 30-án kézhez kapja valamennyi az első tájékoztatási körben érintett fogyasztó a Bank tájékoztató levelét. 

Minden év január 31-ig. 

Mit fog tartalmazni a levél? 

A Bankok a Magyar Nemzeti Bank által adott minta alapján adnak tájékoztatást az érintett adósoknak. 

Mintatájékoztató az MNB ajánlás melléklete

A változó kamatozású jelzáloghitelek kamatkockázatáról, valamint az annak kezeléséről való tájékoztatás elősegítéséről MNB ajánlás

 

Hová fordulhatok, ha kérdésem van a szerződésmódosítással kapcsolatosan?

Amennyiben további információra van szüksége, úgy a MagNet bankfiókokban (https://www.magnetbank.hu/kapcsolat/fiokkereso), és az alábbi elérhetőségeken kollégáink készséggel állnak rendelkezésére:

telefon: 06-1-428-8888

e-mail: info@magnetbank.hu

 

Mi a szerződésmódosítás folyamata?

 1. Érdeklődés

 2. Kérelem benyújtása

 3. Kérelem elbírálása, a módosított szerződés elkészítése

 4. Szerződéskötés, közjegyzői okirat módosítása

 5. A szerződésmódosítás végrehajtása

 

1. Érdeklődés

Szerződésmódosítás feltételeiről jelen honlapon, fiókokban vagy a 06-1-428-8888 számú telefonszámon vagy info@magnetbank.hu e-mail címen tájékozódhat.

 

2. Kérelem benyújtása

A szerződés módosítására vonatkozó kérelmet az Adós vagy Adóstárs az alábbi kérelmi nyomtatványon nyújthatja be a Bankhoz a következő módokon:

 • postai úton (postai cím: MagNet Bank Zrt. Lakossági hitelkezelés, 1376 Budapest 62. Pf. 86.) vagy

Kérelmi nyomtatvány letölthető innen:

Kérelmi nyomtatvány

A Kérelemhez kizárólag az ügyletszereplők (adós, adóstárs, zálogkötelezettek) személyi okmányainak alábbi másolatait szükséges mellékelni:

 • érvényes személyi igazolvány, VAGY személyi azonosító igazolvány, VAGY útlevél VAGY új típusú, kártya formátumú vezetői engedély mindkét oldaláról a másolat ÉS
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a régi típusú személyi igazolvány kivételével a többi fent felsorolt okmányhoz kötelező) kizárólag „lakcímkártya” Lakcímet igazoló hatósági igazolvány oldala.

Alapesetben további dokumentum, igazolás benyújtása nem szükséges, valamint az ingatlanra vonatkozóan értékbecslés nem történik.

Kérem, vegye figyelembe, hogy egyszerűsített módon kizárólag abban az esetben van lehetőség igényelni a kamatozás megváltoztatására irányuló szerződésmódosítást, ha az alábbi feltételek fennállnak:

 • az ügyletszereplők köre nem változik a szerződésmódosítással
 • a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan nem változik
 • a fennálló tartozás összege nem növekszik
 • a kölcsön lejárata nem változik
 • a szerződésmódosítással érintett kölcsönszerződés változó kamatozású forint lakossági jelzáloghitelről szól.

Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, úgy a szerződésmódosítás egyszerűsített módjára nincs lehetőség. Ebben az esetben a Bank további dokumentumok benyújtását írhatja elő.

Olyan Adós is igényelheti a szerződésmódosítást, aki a Banktól nem kapott Tájékoztató levelet, de a fenti feltételek fennállnak.

Kérjük, hogy amennyiben a jelenlegi kölcsöne tekintetében késedelme van, úgy azt szíveskedjen rendezni, mert a módosítás feltétele, hogy késedelem ne álljon fent.

 

3. Kérelem elbírálása, a módosított szerződés elkészítése

A kérelmet a Bank munkatársai megvizsgálják. Ha az egyszerűsített folyamat feltételei fennállnak, akkor a kérelmet a Bank jóváhagyja, és elkészíti a kölcsönszerződés tervezetét. A szerződés tervezetét a Bank a Kérelemben megjelölt módon bocsátja az Ön rendelkezésére. A szerződés megküldésével párhuzamosan munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot és egyeztet egy Önnek megfelelő időpontot a szerződéskötéshez. Kérjük vegye figyelembe, hogy a módosított kölcsönszerződés aláírásához valamennyi ügyletszereplő megjelenése kötelező.

 

4. Szerződéskötés, közjegyzői okirat módosítása

A fentiek szerint Önnel egyeztett helyen, és időben aláírásra kerül az Önök, és a Bank részéről a módosított kölcsönszerződés.

A szerződésmódosítást közjegyzői okiratba kell foglalni.

A kölcsönszerződés aláírását megelőzően a szerződéssel kapcsolatban nyilvántartott késedelmet mindenképpen rendezni szükséges.

 

5. A szerződésmódosítás végrehajtása

A Bank az aláírt kölcsönszerződés alapján rendszereiben átvezeti a változásokat, és levélben értesíti Önt az új fizetési ütemtervről.

 

Mi alapján kerül meghatározásra az 5 vagy a 10 éves kamatperiódusú kölcsön kamatlába?

A hitelkamatok egyedileg kerülnek meghatározásra. Az MNB ajánlással összhangban az 5 vagy 10 éves kamatperiódusú hitelkamat - az MNB Ajánlásban meghatározott napon az adott kamatrögzítéshez tartozó kamatváltoztatási mutató alapjául szolgáló referenciakamat (a MagNet Bank esetében ezek az 5 és 10 éves ÁKK referenciahozamok) és a fennálló jelzáloghitel-szerződésben meghatározott referenciakamat (a kölcsönszerződés szerint 3 vagy 6 havi BUBOR) közötti különbséggel – magasabb, mint a jelenlegi változó kamat mértéke.

Kamatozás jelenleg: 3 vagy 6 havi BUBOR + kamatfelár

Kamatozás a módosítást követően: hitelkamat = jelenlegi hitelkamat + (5 vagy 10 éves ÁKK referenciahozam) – (3 vagy 6 havi BUBOR).

A módosítást követően megszűnik a (referenciakamat + kamatfelár) szerkezetű árazás, és egy hitelkamat mérték fog szerepelni a szerződésben.

Amennyiben az adott szerződés kezelési költséget is tartalmaz, akkor a kezelési költség a Kölcsönszerződés szerinti mértékkel beépítésre kerül a hitelkamatba (a hitelkamat a kezelési költség éves mértékével nő) és az új kondíciók hatályba lépésével a továbbiakban kezelési költség nem kerül felszámításra.

Amennyiben a Kérelem benyújtása a Tájékoztató levél kiküldését követő 30 napon belül történik, akkor a Tájékoztató levélben szereplő hitelkamat a mérvadó. 

Ezt követően beérkezett kérelmek esetén a a szerződésmódosításra vonatkozó kérelem befogadásakor hatályos MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, és költségeiről szóló Hirdetményben közzétett lakossági jelzáloghitel kamatok alapján kerül sor. 

 

A módosítást követően a futamidő során hogyan változik a hitelkamat?

A módosítást követően a hitelkamat a választástól függően 5 vagy 10 éves kamatperiódusban rögzített, azaz az 5 vagy 10 éves kamatperióduson belül a kamat változatlan marad. Az utolsó kamatperiódus időtartama 5 vagy 10 évnél rövidebb is lehet.

A kamatperiódus fordulónapján a Bank a kamatot a MagNet Bank által választott ún. H3K5 vagy H3K10 kamatváltoztatási mutató felhasználásával módosítja. Ezek a kamatváltoztatási mutatók a 3 havi átlagos ÁKK referenciahozam különbségét jelentik két egymást követő kamatperiódus között.

A kamatváltoztatási mutatókról részletes tájékoztatást az MNB oldalán talál: https://www.mnb.hu/penzugyi-stabilitas/fair-bank/kamatvaltoztatasi-mutato.

 

Milyen költségekkel jár a módosítás?

 

 

Szerződésmódosítási díj

díjmentes

Tulajdoni lap másolat díja

díjmentes (díjat a Bank átvállalja)

Közjegyzői okiratba foglalás költsége

ügyfél viseli (közjegyzői díjszabás szerint)

 

A kamatozás, és a díjak, költségek részletes feltételeit a Bank vonatkozó Hirdetménye tartalmazza. (Hirdetmény a fogyasztók részére nyújtott, változó kamatozású lakossági forint jelzáloghitelek kamatperiódusokban rögzített kamatozású jelzáloghitelekké alakításához kapcsolódó feltételekről)